Градско шеталиште бб, 32000 Чачак +381 (0)342 360
Ћир  |  Lat  |    |    |    |    |      

СЛАТИНСКА БАЊА

СЛАТИНСКА БАЊА

Слатинска бања се налази у подножју планине Јелице, на десној обали реке Западне Мораве. Од Чачка је удаљена 17 км. Бањом протиче бањска река – Даћинац на којој се налази термална зона, где су и термални извори лековите минералне воде. Надморска висина на којој се налази Слатинска бања износи 275 м.

Воде Слатинске Бање спадају у ред хладних сумпорних вода, које имају карактер слабих алкално-солиничних вода. Чине је следећи елементи: калијум, литијум, рубидијум, стронцијум, цезијум, баријум и фосфор. Ово је само информативна анализа, јер је за комплетнију анализу потребно више од 1 л воде (3-5 л), како би на основу потпуније анализе Слатинска бања дошла у ред сумпорних лековитих вода. На основу хемијских анализа вода Слатинске бање садржи сумпорводоника више него остале бање у Србији.

Температура минералне воде Слатинске бање износи 16,8°C. Слатинска Бања се препоручује за лечење пре свега кожних обољења и реуматизма при чему је неопходно вршити догревање воде у купатилима.

У близини Слатинске Бање налази се непокретно културно добро Сеоски чардак, који је проглашен за споменик културе, заштићена стабла старог храста.