Градско шеталиште бб, 32000 Чачак +381(0) 32 343 721
Ћир  |  Lat  |    |    |    |    |      

Категоризација Чачка као туристичког места

Категоризација Чачка као туристичког места

Према категоризацији коју је извршило Министарство трговине, туризма и телекомуникација, а на иницијативу града Чачка, на основу  квантитативних и квалитативних критеријума, град Чачак је сврстан у II  категорију туристичког места и на тај начин је позициониран као значајн

Свега неколико градова у Србији  испунило је ову законску обавезу, међу којима је и Чачак. Параметри који су узети у обзир су: број ноћења, смештајни капацитети, саобраћајна инфраструктура и др.

У наредне три године, планинараним инвестицијама уз подршку Владе Републике Србије, створиће се услови за интензивнији развој подручја града Чачка као туристичке дестинације.