Градско шеталиште бб, 32000 Чачак +381(0) 32 343 721
Ћир  |  Lat  |    |    |    |    |      

Порибљавање акумулације Међувршје

Порибљавање акумулације Међувршје

Дана 20.11.2020. године извршено је порибљавање акумулације Међувршје са 500 кг. шаранске млађи узраста 1+, просечне телесне масе 400 гр.

Порибљавање је извршила Ј.У.“Туристичка Организација Чачка“ у својству управљача заштићеног подручја ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ и уједно корисника риболовних вода у заштићеном подручја.

Ова активност је предвиђена годишњим Програмом управљања рибарским подручјем ПИО "Овчарско-кабларска клисура“, за 2020.годину, на које је сагласност дало ресорно министарство.

Порибљавање је вршено на локацији преко пута манастира Јовање. Шаранску млађ је испоручило „Рибњичарство“ А.Д. Сремска Каменица. Порибљавању су присуствовали републички инспектори за заштиту животне средине задужени за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда.